Mentalchaos

Mentalchaos var namnet på vår webbyrå innan vi döpte om den till IMBA Communication. Vi ville ha en 50-talskänsla i loggan och på hemsidan, vilket vi tycker att vi lyckades få till :)