Med Din Coach

Det här uppdraget var extra kul eftersom vi även var med och tog fram namnet på företaget. Namnet är en ordlek med kundens namn och efternamn. Maria Medina coachar företagsledare i Emotionell Intelligens (EQ), ledaskap och självledarskap. Kunden önskade en logotyp som skulle ge en känsla av frihet, natur, hav och rörelse.