Franks Fötter

Franks Fötter ville ha en logotyp som symboliserade fotvård. Övriga önskemål var att den skulle vara enkel och i turkos färg.