AB Kronofors

Vi tog fram en logotyp till AB Kronofors. Logotypen skulle vara klassisk och gärna symbolisera ett vattenkraftverk som ligger i anknytning till företaget.